Nếu khách hàng lựa chọn mẫu trong những mẫu tem intemre.com của Đoàn Gia, Thay thông tin thì chỉ 20,000đ 1 mẫu, siêu đẹp.. 


Nếu khách làm mẫu mới khác những mẫu của intemre.com .

  • Làm lại mẫu giống mẫu có sẵn 80% =150k

  • Làm mẫu theo ý của khách tùy độ khó từ 50-300k.