0332722321

Combo 35 nhãn vở chibi BTS dễ thương (7 mẫu mỗi mẫu 5 nhãn)

    24.500,0

    Hàng có sẳn – đặt hôm nay – mai gửi shiper

    35 nhãn vở BTS dễ thương giá 25k Tối thiểu 3 sắp = 105 tem Lưu ý:

    Đặt số lượng ít khi vận chuyển bên giao hàng sẽ cuộn hoặc gập đôi lại dễ hư 2 – 3 nhãn.

    Đặt sl nhiều sẽ dễ gói hàng đẹp hơn (nên rủ bạn bè cùng mua) 10 sắp 200k (350 tem) 30 sắp 540k (1050 tem)